Společenství vlastníků jednotek obytného domu Jarní 381/24, 382/26, 383/28, 384/30, Jihlava


Průkaz energetické náročnosti budovy

Poslední příspěvek

23.2.2020 v 16:17 - Dobrý den, dodržujte prosím důkladné Vás úklidy chodeb v domě, nyní je zde zvýšená prašnost kvůli probíhajícím stavením pracem. Děkuju.

Všechny příspěvky ...

Home: www.j24.xf.cz > Aktuality   

Aktuality

Chcete-li dostávat informace o přidání nové aktuality, zadejte svůj e-mail:

1.6.2020 - Zveme Vás na shromáždění, která se bude konat v PONDĚLÍ 15.6.2020 ve vchodu č. 28 od 18:00. Program je vyvěšen na nástěnkách ve vchodech. Podkladové informace ke schůzi lze prodiskutovat s předsedou domu, paní Ludmilou Žáčkovou
16.3.2020 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2019 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2019 tak budou převedeny z účtu SVJ na Váš nahlášený účet uvedený na vyúčtování během března 2020. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Jarní 381/24, 382/26, 383/28, 384/30, Jihlava do konce března. Děkujeme.
16.3.2020 - Vzhledem k tomu, že vláda ČR rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest., je shromáždění SVJ zrušeno. O novém termínu vás budeme s předstihem nejméně 15 dnů informovat. Děkujeme za pochopení. Více ...


11.3.2020 - Zveme Vás na shromáždění, která se bude konat 22.3.2020 ve vchodu č. 28 od 18:00. 1) Problémy a nedostatky bytového domu Jarní 24-30; 2| Informace o zateplení; 3) Schválení účetní závěrky 2019 - hlasování; 4| Další navržená témata - indikátory vytápění. Podkladové informace ke schůzi lze prodiskutovat s předsedou domu, paní Ludmilou Žáčkovou
23.2.2020 - Vyúčtování za rok 2019 byla rozdána majitelům bytů do schránek v domě. Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosíme, u správce budovy (rozúčtování tepla u firmy ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - Stodůlky) do 15. března nejlépe e-mailem (či písemně dopisem). Přeplatky budou vráceny převodem na účet uvedený výše do konce března. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu a VS uvedeno výše) od 16. března do 29. března (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení.
30.1.2020 - Byla provedena oprava kapajícího radiátoru v sušárnách vchodu Jarní 24. Postup řešení stavu nevyhovujících radiátorů ve sklepních prostorách bude projednán na připravovaném shromáždění (předpoklad březen-duben 2020).
5.12.2019 - V listopadu byla dokončena a uhrazena nová střecha dle chváleného rozpočtu. V prosinci probíhá zateplení střechy domu.
9.10.2019 - Dnes po 19. hodině by měl příjem signálu DVB-T ověřit technik a provést případnou opravu zařízení.
2.10.2019 - Dne 21.10.2019 budou zahájeny práce na výměně střešní konstrukce. Práce mohou být posunuty či přerušovány s ohledem na klimatické podmínky.
12.9.2019 - Upozorňujeme všechny majitele bytů na povinnost mít zajištěnu kontrolu rozvodů plynu ve svém bytě - toto si každý majitel zajišťuje na své náklady a zodpovídá za to.
7.9.2019 - Byla vybrána stavební firma, která bude provádět zateplení za cenu nižší, než byla cena dle rozpočtu. V toto chvíli je dokončováno jednání o poskytnutí úvěru - více informací vám poskytne paní předsedkyně výboru.
8.7.2019 - S potěšením vám oznamujeme, že SVJ získalo stavební povolení na zateplení bytového domu a úpravu střechy a lodžií. Toto povolení již nabylo právní moci, proto do 14 dnů bude vypsáno výběrové řízení společností EAV - kterákoliv stavební firma se do něj může přihlásit. Budeme rádi za každou nabídku. Více ...


9.4.2019 - Právě byl přidán zápis z nedělního shromáždění. Více ...


22.3.2019 - Informace o vrácení přeplatků a úhradě nedoplatků - Společenství vlastníků jednotek obytného domu Jarní 381/24, 382/26, 383/28, 384/30, Jihlava Případné zdůvodněné reklamace přeplatků na vyúčtování podávejte, prosíme, u správce budovy, který zpracoval vyúčtování za rok 2018 (firma Bytservis) v termínech dle pokynů na vyúčtování do 5.4.2019. Nedoplattky, prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu ČSOB: číslo účtu 247273414/0300 a VS je číslo bytu uvedené na vyúčtování, zpráva pro příjemce je příjmení vlastníka bytu) po 8.4.2019 (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení. Přeplatek bude vrácen převodem na Váš účet dne 8.4.2019. Protože platíte SIPEM, číslo účtu, prosíme, zašlete e-mailem na spravaBD@centrum.cz nebo členům výboru spolu s posledními 4mi číslicemi ze spojovacího čísla SIPO pro ověření). Příklad e-mailu: Zasílám číslo účtu pro vrácení přeplatku SVJ Jarní 24-28: 1234567890/0800, číslo SIPA xxxxxx9077. Děkuji. Za byt č. 1, Novák Případné zdůvodněné reklamace přeplatků na vyúčtování podávejte, prosíme, u správce budovy, který zpracoval vyúčtování za rok 2018 (firma Bytservis) v termínech dle pokynů na vyúčtování do 5.4.2019. Přeplatek bude vrácen převodem na Váš účet uvedený v příloze vyúčtování dne 8.4.2019. Ing. Libor Varhaník Správa bytových domů e-mail: spravaBD@centrum.cz tel: (+420) 777 949 782 www.sbd.kvalitne.cz
19.3.2019 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Jarní 381/24, 382/26, 383/28, 384/30, Jihlava, které se koná v neděli 7. 4. 2018 od 19:00 hodin ve sklepních prostorách bytového domu Jarní č. 383/28. Program shromáždění SVJ: 1) zateplení nemovitosti – informace o průběhu a stavu situace, pozván projektant zateplení; 2) problémy a nedostatky bytového domu, činnost výboru a správce atd.; 3) schválení účetní uzávěrky – hlasování; 4) informace o vypořádání přeplatků a nedoplatků – možnost předat č. účtu pro vrácení přeplatku osobně; 5) výběr bankovní instituce pro poskytnutí úvěru v potřebné výši – hlasování; 6) výměna jističů ve společných prostorách – hlasování, 7) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu 8) další navržená témata na Shromáždění Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosíme, dostavte! Děkujeme. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy SVJOD paní Žáčkové. Ludmila Žáčková Předseda výboru SVJOD
11.1.2019 - Žádáme všechny vlastníky bytů, aby uvedli pravdivě počet osob užívajících jejich bytovou jednotku do 13.1.2019. Jedině tak může být zajištěno zpracování správného vyúčtování. Děkujeme.
2.1.2019 - Dnešní problém s nefunkční vložkou vstupních dveří ve vchodě Jarní 28 byl vyřešen.
1.1.2019 - Vlastníci bytů Jarní 26 č.2a10, Jarní 28 č.1a2, a Jarní 30 č. 10 nechť bezodkladně 2.1.2019 kontaktují pana Řežábka ohledně výměny vodoměru na tel. 603284330. Děkujeme.
4.12.2018 - Od 27.12.2018 bude odborná firma provádět výměnu bytových vodoměrů a odečty stavů za rok 2018. Majitelé bytů (resp. jejich nájemníci) jsou povinni umožnit přístup k bytovému vodoměru pro jeho výměnu (viz novela občanského zákoníku). V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosíme, v předstihu pana Řežábka (tel.: 603284330) pro domluvení náhradního termínu výměny vodoměru (např. výměna proběhne z důvodu nepřítomnosti majitele až 2.1.2019).
1.12.2018 - Zahájen zkušební provoz oficiálních internetových stránek Společenství vlastníků jednotek obytného domu Jarní 381/24, 382/26, 383/28, 384/30, Jihlava. Pokud máte náměty na zlepšení, zanechte zprávu správci či kontaktujte předsedu SVJ.

Zpět na hlavní stranu:
Jarní 381/24, 382/26, 383/28, 384/30, Jihlava


Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:

Poslední aktuality

1.6.2020 - Zveme Vás na shromáždění, která se bude konat v PONDĚLÍ 15.6.2020 ve vchodu č. 28 od 18:00. Program je vyvěšen na nástěnkách ve vchodech. Podkladové informace ke schůzi lze prodiskutovat s předsedou domu, paní Ludmilou Žáčkovou

Všechny aktuality ...

16.3.2020 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2019 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2019 tak budou převedeny z účtu SVJ na Váš nahlášený účet uvedený na vyúčtování během března 2020. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Jarní 381/24, 382/26, 383/28, 384/30, Jihlava do konce března. Děkujeme.

Všechny aktuality ...

16.3.2020 - Vzhledem k tomu, že vláda ČR rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest., je shromáždění SVJ zrušeno. O novém termínu vás budeme s předstihem nejméně 15 dnů informovat. Děkujeme za pochopení.

Všechny aktuality ...


[CNW:Counter]